Socha sv. Jana Nepomuckého

Na konci května uplyne 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého. I v naší obci se nacházela socha tohoto světce, a to přímo na náměstí. Dnes je na tomto místě zelená plocha poblíž kuličkových hřišť. Socha byla přípomínkou ničivé povodně, a stávala v místě, kam až při této povodni dosahovala voda. Po vzniku republiky v roce 1918 docházelo na mnoha místech naší země ke strhávání symbolů Rakouska-Uherska. V euforickém nadšení byla stržena i tato barokní socha a byla zaházena hlínou. Trosky sochy a podstavec nechal později vyzvednout pan farář Šimák a uložil je na nádvoří za kostelem. Socha byla převezena do Prahy, kde byla zrestaurována a vystavena v parku u Vincentina, na její návrat do Loděnice nesehnal pozdější pan farář peníze. U Vincentina stávala ještě do roku 1968 a později byla údajně uložena do depozitáře. Její další osud je ale neznámý. Snažili jsme se pátrat v různých depozitářích, ale nikde o této soše není veden žádný záznam.V obci se dále nacházelo i několik křížů a pomníčků podél cest. Ty ale zmizely pravděpodobně buď během války – kdy vše kovové bylo zkonfiskováno pro potřeby válečného průmyslu, včetně křížů na náhrobcích a zvonů z kostela – a nebo během pozdějších úprav silnic za socialismu.