Spolek Loděnice v historii

Naši předci chodili po stejných cestách jako my. Připomeňme si, jak vypadala naše obec v jejich dobách. Nahlédněte spolu s námi do historie obce Loděnice u Berouna.

Kalendář akcí

Pořádáme přednášky, výstavy a výlety. Připravujeme publikace k výzamným výročím.
Navštivte některou z našich akcí. Rádi mezi sebe přivítáme nové členy a zájemce o historii.

  • Čtení z kroniky Loděnice

    22. června | 18:00 - 20:00

    Alena Heinrichová nás provede historií obce, tak jak byla zapsána v obecních kronikách. Je to osoba nejpovolanější, jelikož je sama kronikářkou. Přijďte si poslechnout poslední přednášku před prázdninovou pauzou.

Nejnovější články

Reportáž z přednášky: Historie a současnost školy v Loděnici

Účast zájemců o historii naší školy byla tak velká, že i zkušený řečník a dlouholetý ředitel této školy Václav Veverka s nadsázkou hovořil o trémě. Naštěstí jsme pro tuto přednášku …

Číst více

Už 40 let s dálnicí v Loděnici

Dnes už si málokdo vzpomene, jak se jezdilo v době, kdy státní silnice spojovala Prahu s Plzní. V oné době politické izolace se o Rozvadovu téměř nevědělo. Vládou odsouhlasené rozhodnutí …

Číst více

Loděnické kroniky

Povinnost vést „Pamětní knihy“ bylo guberniálním výnosem uloženo světské i duchovní vrchnosti již v roce 1836. Tato povinnost byla potvrzena zákonem z roku 1920 s tím, že do konce roku 1922 musí být …

Číst více

Lid bez znalosti své historie, původu a kultury, je jako strom bez kořenů.

Marcus Garvey

Naše projekty

Muzeum trati

V roce 2017 bylo slavnostně otevřeno Muzeum trati a Ostře sledovaných vlaků. Na jeho vybudování se podíleli i členové našeho spolku.

Najdete zde historii trati Praha-Dušníky, ale i snímky z natáčení oskarového snímku, který se z velké části natáčel právě na našem nádraží.

Publikační činnost

Výsledky naší práce a bádání se snažíme vždy přetavit ve fyzický výsledek. Využíváme proto možnosti publikovat různé brožury nebo knihy.

Ke 120. výročí udělení titulu Městys naší obci jsme připravili publikaci s fotografiemi, mapkou a soupisem obyvatel z roku 1901.

Připravili jsme i druhé vydání knihy pana Karla Patáka, Loděnice – obec na zemské stezce.

Nic nevyhazujte

Pokud jste po předcích nebo po předchozích majitelích vašeho domu zdědili staré fotografie, dokumenty nebo cokoliv, co se váže k historii rodiny, domu nebo obce, dejte nám vědět.