Naše činnost

Přednášky

Mezi naše nejčastější akce patří pořádání přednášek na různá témata. Většinou se věnujeme významným osobnostem obce nebo různým výročím. Přednášejícími jsou často členové spolku, ale zveme si i hosty z širšího okolí. Například jsme hostili pana Zdeňka Hrdinu, člena spolku Barbora, který se stará o provoz Skanzenu Paraple.

Mezi nejvýznamější přednášky patří například Návraty rodu – Cífkovi. Zde se nám zatím podařilo uspořádat jednu besedu i s potomky rodu Cífků. Práce na tomto projektu ale neskončila a my tak stále obcházíme různé pamětníky, archivy a jiné instuce, kde se snažíme najít i sebemenší zmínky o této rodině. Je to zdlouhavá, místy až detektivní práce, ale naší odměnou je vždy plný přednáškový sál.

Provoz Muzea trati a Ostře sledovaných vlaků

O muzeum se stará několik kustodů. Otevřeno je každý víkend od března do října. Muzeum bylo slavnostně otevřeno v roce 2017 a od té doby přivítalo již nespočet návštěvníků. Najdete ho samozřejmě přímo v budově na nádraží.

Výstavy

V roce 2019 proběhla velká výstava fotografií, která se týkala Loděnice, Chrustenic, Jánské, ale i prostoru kolem Solvayových lomů a přilehlého okolí, kde místní v minulosti často pracovali. Výstava sklidila velký úspěch a tak jsme ji v roce 2022 otevřeli znovu a rozšířili ji o další fotografie, především z místního klubu turistů a také ze spolku Barbora.

Publikace

Před Vánoci v roce 2020 jsme vydali brožuru, která mapovala podobu obce v roce 1900, kdy obec získala titul Městyse. Obsahem brožury bylo mnoho fotografií místních obyvatel, náměstí, obchodů a továrních budov. Součástí byla také mapa a soupis sčítání lidu z roku 1901.

V roce 2022 jsme připravili dotisk knihy pana Karla Patáka, Loděnice, obec na zemské stezce, která byla již po delší dobu úplně rozebraná.

V budoucnu bychom rádi připravili více publikací například o škole, dráze, významných rodech a jiných zajímavostech.