Kontakt

Tereza Fatková

Jednatelka spolku

Zabývá se především sběrem historických fotografií a jejich digitalizací. Připravuje podklady k výstavám a publikacím.

Alena Heinrichová

Organizuje přednášky pod záštitou spolku. Podílí se na provozu Muzea trati a Ostře sledovaných vlaků, zároveň je také jedním z jeho kustodů. Je kronikářkou obce Loděnice.

Jana Tučková

Vedoucí redakční rady Loděnického zpravodaje. Připravuje články a výstupy z přednášek a je také autorkou mnoha článků zveřejněných na těchto stránkách.