Obnova zvonů v kostele sv. Václava

Byl zřízen transparentní účet, kam může kdokoliv přispět na obnovu zvonů.
Kolik už se vybralo?

Číslo účtu
6625198309/0800

Příběh sbírky

Na podzim roku 2022 se nám naskytla možnost navštívit podobný spolek nadšenců do regionální historie, jako je ten náš. Konkrétně spolek v Chyňavě. Strávili jsme tam celé odpoledne prohlídkou samotné obce, místní hasičské stanice a dozvěděli jsme se i podrobnosti vzniku Stezky česko-italského přátelství, která v obci mapuje život italských přistěhovalců během první světové války.

Jedním z mnoha projektů tohoto spolku byla i revitalizace kostelního zvonu a instalace zařízení pro automatické zvonění. To nás inspirovalo k založení podobného projektu u nás v Loděnici, jelikož zvon ale i další cenné kovové předměty z kostela padly za oběť válečnému průmyslu během obou světových válek.

Zrekvírované zvony během 2. světové války. Z Protektorátu Čechy a Morava zmizelo na 9801 zvonů. Shromážděny byly na Rohanském ostrově, odkud byly odvezeny do nacistického Německa. Foto Sanctus Castulus

Rozpočet

Prováděné práce

Výroba nového zvonu, oprava stávajícího zvonu z roku 1770, zavěšení sanktusového zvonku, konzervace sakristijního zvonce a rámu.

Zvon nárazového tónu a2

138 720 Kč

Výroba nového bronzového zvonu a2 s průměrem 47 cm o hmotnosti cca 64 kg. Výroba zvonového příslušenství, instalace zvonové soustavy, doprava a manipulace.

Obnova historického zvonu des2 z roku 1770

29 950 Kč

Kovářské práce, čistící a konzervační práce, truhlářská práce, demontáž a zpětná instalace zvonu, doprava a manipulace.

Obnova sanktusového zvonku g3

20 150 Kč

Kovářské práce, čistící a konzervační práce, truhlářská práce, nové nosné trámky či kleštiny včetně montáže, demontáž a zpětná instalace zvonu, doprava a manipulace.

Obnova a konzervace sakristijního zvonce

8 530 Kč

Kovářské a zámečnické práce

31 500 Kč

Elektrikářské a ostatní práce spojené
s montáží elektrických zvonicích zařízení

148 700 Kč

Celkem bez DPH

377 550 Kč

Celkem s DPH (21 %)

456 836 Kč

Historie kostela

Loděnický kostel Sv. Václava je nejstarší památkou v obci. Stojí na základech románského kostela, který byl postaven pravděpodobně v druhé polovině 12. století. Kostel prošel rozsáhlou přestavbou v roce 1725, která mu vtiskla dnešní barokní podobu.

V kostele můžeme najít obrazy od malíře Josefa Hellicha, kazatelna a oltáře jsou řezbářskou prací Františka Josefa Heidelberga. Tři z loděnických farářů se stali kapitulními děkany na Karlštejně. Jedním z nich byl také pan Jan Vilím, který jako první z farářů začal v roce 1870 psát farní kroniku česky.

Během první světové války začala být ale nouze o kovy, které byly za potřebí na výrobu zbraní. V roce 1917 byly zrekvírovány všechny velké zvony ve farnosti a v roce 1918 byl sejmut dokonce i hromosvod. Ani během druhé světové války tomu nebylo jinak – bylo nutné odevzdat všechny kovové předměty včetně křížů z náhrobků na starém hřbitově, který byl umístěn v zahradě u kostela. Byly tak zničené mnohé umělecké práce a vzácné litinové odlitky. Vybralo se 780 kg kovu.

Ve farní kronice je několik zápisů, které se zvonů týkají, například:
Dne 31. července 1942 podepsal tehdy pan farář Huml dohodu se Školskými bratry ze Sv. Jana pod Skalou, že nám zapůjčí zvon o váze asi 6 kg.

Jedním z nejdéle sloužících farářů v Loděnici byl bezesporu pan farář Bohumil Huml, který zde působil celých 42 let. Prožil po boku svých farníků celou druhou světovou válku se všemi jejími těžkostmi a v roce 1978 odešel do důchodu.

Ani dnes není loděnická fara opuštěná. Bydlí zde pan P. Josef Jonáš, který se do Loděnice přistěhoval na začátku zimy v roce 2022. Můžete jej potkávat vždy na nedělní mši od 9:15 v našem kostele.