Kalendář akcí

Čtení z farních kronik

Kulturní zařízení Loděnice Plzeňská 94, Loděnice, Česká republika

Mezi nejlepší historické prameny patří bezesporu kroniky různého druhu. My se během této přednášky zaměříme na kroniku z loděnické fary. Přednáškou nás provede Alena Heinrichová. Po besedě proběhne členská schůze spolku Loděnice v historii.

Zdarma

Loděnické osobnosti: B. J. Huml

Kulturní zařízení Loděnice Plzeňská 94, Loděnice, Česká republika

Postava loděnického faráře neodmyslitelně patřila do naší obce. Pan farář sloužil v místním kostele více než 40 let. Prožil zde druhou světovou válku i dobu socialismu. Jeho životem nás provede pan MUDr. Josef Vlček.

Zdarma

Zahájení nové sezóny v Muzeu trati

Zahájení sezóny v Muzeu trati proběhne v sobotu 1. 4. 2023 od 9:00. Přijďte se za námi podívat na vlakové nádraží v Loděnici a připomeňte si spolu s námi natáčení Ostře sledovaných vlaků.

Zdarma

Loděnické osobnosti: MUDr. František Iserle

Kulturní zařízení Loděnice Plzeňská 94, Loděnice, Česká republika

Loděnický lékař, který zažil zlatý věk Loděnice. Přelom 19. a 20. století je opravdu plodnou dobou pro naší obec. Dařilo se průmyslu, obchodu a také mnoha místním spolkům. Jak k rozvoji toho všeho přispěl i pan Iserle, nám přiblíží ve své přednášce Tereza Fatková.

Zdarma

Osada Jánská

Jánská prošla během své existence mnoha změnami. Na čas dokonce prakticky zanikla. My se spolu s panem Jiřím Ševčíkem vypravíme hledat její stopu v historii. Přednáška se koná opět v budově kulturního klubu v Loděnici

Zdarma

Čtení z kroniky Loděnice

Alena Heinrichová nás provede historií obce, tak jak byla zapsána v obecních kronikách. Je to osoba nejpovolanější, jelikož je sama kronikářkou. Přijďte si poslechnout poslední přednášku před prázdninovou pauzou.

Zdarma

Spisovatelka Anna Třesohlavá

Kulturní zařízení Loděnice Plzeňská 94, Loděnice, Česká republika

Pokud jste vždy chtěli nahlédnout do života našich spoluobčanů před 150 lety, přijďte se podívat na přednášku o paní Anně Třesohlavé. Do svých dvou knih vložila paní Třesohlavá veškeré své vzpomínky na dětství, práci v tkalcovně i na obě světové války.

Zdarma

Benefiční koncert BandAge a PRaLes

Kulturní zařízení Loděnice Plzeňská 94, Loděnice, Česká republika

Benefiční koncert podpoří sbírku na obnovu zvonů v Loděnickém kostele sv. Václava. Vstup bude dobrovolný a výtěžek z akce bude použit na účel sbírky. Přispět budete moci do kasičky nebo prostřednictvím bankovního účtu. Více o sbírce v našem článku.

Zdarma

Sousedské setkání na faře

Fara Loděnice Husovo náměstí 40, Loděnice u Berouna

Ve spolupráci s obcí a loděnickými hasiči jsme připravili neformální odpoledne na dvoře zrekonstruované fary u kostela sv. Václava v Loděnici. Nebude chybět trocha historie a lidové písničky s neobvyklým doprovodem. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na sbírku na kostelní zvony.

Zdarma

Zvony a jejich výroba

Kulturní zařízení Loděnice Plzeňská 94, Loděnice, Česká republika

Pan Michal Votruba z Myslkovic na Táborsku má dlouholetou zkušenost s odléváním zvonů. Pokud se ve sbírce na loděnické zvony vybere dostatek peněz, bude zároveň i autorem zvonu v našem kostele.

Zdarma